Go4IT, s.r.o. (Go4Fly.Space)

Informácia o Go4IT, s.r.o. (Go4Fly.Space) inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Výroba
Výrobné objednávky a kusovníky
Emailový marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Pracovné výkazy
Sledovať čas zamestnancov na úlohách
Výdavky
Predložiť, potvrdiť a preplatiť výdavky zamestnancov
Štúdio
Vytvárajte a prispôsobujte svoje aplikácie Odoo
Dokumenty
Správa dokumentov
Voľné dni
Alokujte si voľné dni a sledujte žiadosti o voľné dni
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Vedomosti
Centralize, manage, share and grow your knowledge library
E-podpis
Odosielanie dokumentov na podpis on-line a spracovanie vyplnených kópii
Helpdesk
Sledujte, uprednostňujte a riešte vstupenky zákazníkov
eLearning
Spravujte a zverejňujte platformu eLearning
Udalosti
Publikujte udalosti, predávajte lístky
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Manažment pracovníkov v teréne
Naplánujte a sledujte operácie na mieste, čas a materiál
Marketing sociálnych sieti
Spravujte svojich návštevníkov sociálnych sietí a webstránok
Hodnotenia
Posúďte svojich zamestnancov
Vozidlá
Spravujte svoj vozový park a sledujte náklady na autá
Schvalovania
Vytvárajte a overujte žiadosti o schválenie
Marketingová automatizácia
Vytvárajte automatické mailingové kampane
Živý chat
Chatujte s návštevníkmi svojich webstránok
Schôdzky
Naplánovať stretnutie s týmto klientom
Prieskumy
Vytvárajte prieskumy a analyzujte odpovede
Dochádzky
Sledovať prítomnosť zamestnancov
SMS marketing
Navrhujte, odosielajte a sledujte SMS
Čiarový kód
Použite čiarový kód pre skladové operácie
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok
Manažment zručností
Spravujte zručnosti, vedomosti a životopis svojich zamestnancov
Zmluvy zamestnanca

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Slovenčina - Účtovníctvo
U.K. - účtovníctvo