Raw fotky a videá *

od 35 .00 

/ hodina bez DPH
 • Bez postprodukcie
 • Dáta odovzdané v raw formáte na dodanom USB
 • Do celkového času sa započítava aj čas dopravy (od 30km zo Žiliny)
 • Na výber zariadenia: DJI Phantom 4, DJI Mavic 2 Enterprise Dual (termo flir)

Fotky a videá spol. udalosti *

od 350 .00 

/ bez DPH, cca 4 hodiny udalosti
 • Postprodukcia: vytvorenie videa
 • Dáta odovzdané v spracovanom a raw formáte na dodanom USB
 • Do ceny sa započítava aj cestovné (od 30km zo Žiliny)
 • Na výber zariadenia: DJI Phantom 4, DJI Mavic 2 Enterprise Dual (termo flir)

Spolupráca/iné *


Dohodou  

 • Postprodukcia podľa dohody
 • Dáta odovzdané na dodanom USB
 • Na výber zariadenia: DJI Phantom 4, DJI Mavic 2 Enterprise Dual (termo flir)
 • Vhodné pre: realitné kancelárie, kontroly stavieb, kontroly komínov, hľadanie

* postup a podmienky

1
Štandardný postup s priebehom

Zákazník nás kontaktuje s termínom a opisom objednávky, udalosti, počet ľudí, lokality (adresa, GPS súradnice)

2

Dostupnosť termínu ne/bude potvrdená do 48 hodín, následne sa vykomunikuje, čo je potrebné pripraviť zo strany zákazníka (viď Podmienky)

Následne sa pri osobnom stretnutí vykomunikuje konkrétnejšia predstava, prinesú sa dohodnuté pripravené materiály, USB, podpíše sa zmluva, pripraví sa faktúra na uhradenie zálohy (40% z finálnej ceny so splatnosťou podľa dohody, štandardne do 5 pracovných dní no nie menej ako 7 dní pred dohodnutým termínom). Pokiaľ nepríde k úhrade zálohy do dohodnutej doby splatnosti alebo nebude predložené vierohodné potvrdenie o prevode, daná objednávka sa ruší bez možnosti náhrady.

3

Na miesto určenia pilot prichádza deň pred dohodnutou udalosťou, prejsť si miesta, lokality, prekážky a okolie.  V prípade, že sa nachádza lokalita viac ako 70km od Žiliny sa započítava aj nocľažné.

Na miesto určenia pilot prichádza deň pred dohodnutou udalosťou, prejsť si miesta, lokality, prekážky a okolie.  V prípade, že sa nachádza lokalita viac ako 70km od Žiliny sa započítava aj nocľažné.

4

V deň udalosti prichádza pilot pred samotnou udalosťou, pripraví sa, oboznámi zákazníka s prípadnými obmedzeniami (napríklad počasie, nedoriešené povolenia a pod), finálne si prejdú každý predpokladaný čiastkový let s poverenou osobou od zákazníka. V prípade problémov pilot komunikuje na mieste cez PTT s poverenou osobou od zákazníka. Súčasťou predletovej prípravy je oboznámenie všetkých zúčastnených osôb o bezpečnostných postupoch a pravidlach. 

Po udalosti, pokiaľ nebola dohodnutá postprodukcia, vytvorí sa faktúra (splatnosť 10 dní) na zvyšnú sumu a spolu s malou časťou dát odošle zákazníkovi výhradne elektronickly. Po úhrade faktúru sa prekopírujú dáta na USB a odošle sa buď kuriérom alebo odovzdá osobne.

5

Po udalosti, pokiaľ bola dohodnutá postprodukcia, vytvoria sa dohodnuté videá s bezplatnou možnosťou 3 väčších (nad 5 minút z finálneho videa) úprav a 20 menších (nad 1 minútu z finálneho videa). Úpravy pod 1 minútu v rozumnej miere v cene. V prípade úprav, treba špecifikovať presnú úpravu. Úpravy typu: "toto sa mi nepáči, spravte to inak" nebudú akceptované. Videá na feedback sa posielajú v nízkej kvalite. Po zakceptovani videí sa vytvorí faktúra (splatnosť 10 dní) na zvyšnú sumu. Po úhrade faktúru sa prekopírujú dáta na USB a odošle sa buď kuriérom alebo odovzdá osobne.

Podmienky

 V rámci komunikácie a podľa lokality sa ukáže, aké povolenia sú potrebné.

Ktoré povolenia sú povinnosťou Go4Fly?

 • povolenie na komerčné prevádzkovanie UAV

 • pilotné povolenia

 • v prípade lokalít, kde je to podla ICAO mapy potrebné, odkomunikovať všetky potrebné veci s príslušnými úradmi


Ktoré povolenia môžu byť nutné zo strany zákazníka?

 • povolenie od majiteľa/prenajímateľa pozemku, nad ktorým sa bude lietať (písomné)

 • povolenie od majiteľa/prenajímateľa nehnuteľnosti, nad ktorými sa bude lietať pri horizontálne vo vzdialenosti menšej ako 50m (písomné)

 • súhlas od všetkých zúčastnených osôb (písomne)

 • v prípade lietania v chránených pásmach ochrany fauny proti hluku (prírodné rezervácie, národné parky) je potrebné povolenie od príslušného orgánu ochrany prírody (štandardne 30 dní vopred)

! POZOR !

Je čisto v kompetencii pilota rozhodnúť sa, či sa daný let uskutoční, alebo nie. Rešpektujte to.


V prípade zrušenia lietania z dôvodu:

 • nedodania povolení zo strany zákazníka

 • nedodržania dohodnutých podmienok

 • iné pochybenia zákazníka

==> záloha sa nevracia

 • nepriaznivého počasia alebo iných nepredvídateľných a neovplivniteľných udalostí

==> vracia sa záloha, od ktorej sa odpočítajú náklady na cestu pilota, prípadne noclažné

==> v ostatných prípadoch sa vracia záloha celá